ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Η Υπ. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα | Τρίτη 08 Ιανουαρίου | Ώρα 10.00 μμ