ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Ιατρικός τουρισμός, και τα προβλήματα της Ιθάκης| Παρασκευή 02.06 | Ώρα 11.00 μμ