ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Ο Λεων. Αντωνακόπουλος, επικεφαλής γραφείου ΕΚ | Παρασκευή 28 Σεπτέμβρη | Ώρα 11.00 μμ