ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Το ΙΟΝΙΑΝ στο Ευρωκοινοβούλιο | Παρασκευή 06 Ιουλίου | Ώρα 11.00 μμ