Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Η Σημασία της ιατρικής αποκατάστασης | Τρίτη 25/04 | Ώρα 11 μ.μ