ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ο υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος με την “Καλαμάτα Μπροστά” Γ. Ράλλης στην Χαμηλή Πτήση