Κατοικίδια ζώα – Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών | Το φαινόμενο της παθητικής κακοποίηση ζώων