ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | “Βαρκάδα” στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης