ΛΑΚΩΝΙΑ | ΧΡΥΣΑΦΑ – Εορτασμός Αγ.Ιωάννη Προδρόμου (Τσιλιωτό)