ΛΑΚΩΝΙΑ | Διεθνής ημέρα μουσείων : Οι εκδηλώσεις στα Δημοτικά Μουσεία