ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ | 8η Ιππική Συνάντηση Πλύτρας | Τετάρτη 7 Αυγούστου | Στις 07.00 μμ