ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ | Κάθε Τετάρτη και Κυριακή | Ώρα 07.00 μ.μ.