ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ – Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Δ.Σπάρτης με τον Χ.Πλειώτα