ΜΥΣΤΡΑΣ | Παλαιολόγεια 2019 με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας