ΠΕΡΙ ΗΛΕΙΑΣ | Ένα κύτταρο πολιτισμού στην Ήλιδα | Πέμπτη 4 Απριλίου | ‘Ωρα 10.00 μμ