ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίου – Συμπεράσματα | Πέμπτη 29 Νοεμβρίου | Ώρα 09.00 μμ

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά
Τα συμπεράσματα της διοργάνωσης