ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου: Προοπτικές & δυνατότητες | Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου | Ώρα 9.00 μ.μ.