ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Μεταφορικό Ισοδύναμο: Εφαρμογή & προοπτικές | Πέμπτη 17 Ιανουαρίου | Ώρα 9.00 μμ