ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Μεταφορικό Ισοδύναμο και νησιωτικές κοινωνίες | Πέμπτη 3 Μαίου | Ώρα 09.00 μμ

άρκα και οστά παίρνει για πρώτη φορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου

Μια προσπάθεια να αποτραπούν αυξήσεις σε βασικά αγαθά και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις

Περιφέρειες και Επιμελητήρια στηρίζουν το μέτρο και αναμένουν τα αποτελέσματα
Προτάσεις και σκέψεις σε διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και κοινωνίες

Οικονομική ενίσχυση για όσους ταξιδεύουν από και προς τα νησιά αλλά και τους εμπόρους

Οι δυσκολίες στην εφαρμογή απαιτούν την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών