ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Πολίτες σε “εμπόλεμη” ζώνη | Πέμπτη 14 Μαρτίου | Ώρα 09.00 μμ

Τα προβλήματα της καθημερινότητας εξοργίζουν τους πολίτες. Παιδικές χαρές, οδικό δίκτυο διαχείριση απορριμμάτων τα σημεία αιχμής
Μπούχτισαν οι δημότες από υποσχέσεις δίχως αντίκρισμα. Στις προκλήσεις της κοινωνίας δράση αναλαμβάνουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες…

Προκλήσεις Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 9 το βράδυ