ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Τα προβλήματα στην ελαιοπαραγωγή | Πέμπτη 15 Νοεμβρίου | ώρα 9.00 μ.μ.