ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Τουρισμός και τοπικές κοινωνίες | Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 | Ώρα 8.00 μ.μ.