ΣΠΑΡΤΗ | Ημερίδα με θέμα «Το γλοιοσπόριο της ελιάς»