ΤΡΥΓΟΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ στη Bομβοκού Ναυπακτίας | Κυριακή 26 Νοεμβρίου | Ώρα 15.00