04/01/2019

ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Εγκρίθηκε η πρόταση για την ανάπτυξη ενός Mobile Τουριστικού και Πολιτιστικού Οδηγού


Εγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ49 από το Επιμελητήριο Ζακύνθου για την ανάπτυξη ενός Mobile Τουριστικού και Πολιτιστικού Οδηγού για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οδηγού που θα περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, και θα παρέχει δυνατότητα online κράτησης για όλες τις επιχειρήσεις διαμονής που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή.


 #ionianchannel
Advertisement 5