02/04/2017

ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Μαθητές δημοτικού τα ψάλλουν στις αρχές για τα σκουπίδια, μέσα από το IONIAN


Τον εξάψαλμο έψαλλαν μικροί μαθητές στις τοπικές αρχές της Ζακύνθου, για την κατάσταση με τα σκουπίδια στο νησί. Και το ΙΟΝΙΑΝ, τους έδωσε βήμα!


 #ionianchannel
Advertisement 5