Αχαϊα | 350 ασθενείς με AIDS στη μονάδα λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών