Αχαΐα | Το Routelab ξεκίνησε στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας

Με πλήρη γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία, αλλά και με συνέπεια στον στόχο του να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και τις προϋποθέσεις ζύμωσης ανταλλαγής ιδεών και εναλλακτικών προτάσεων, το RouteLab ξεκίνησε στον νέο ανακαινισμένο και φιλόξενο χώρο των «Παλαιών Σφαγείων».