Τριφυλία | Άδεια πόλη η Κυπαρισσία μετά την απαγόρευση μετακινήσεων

Έρημη πόλη είναι η Κυπαρισσία καθώς οι πολίτες έχουν συμμορφωθεί στην απαγόρευση των άσκοπων μετακινήσεων και μένουν στο σπίτι. Όσα καταστήματα επιτρέπεται να είναι ανοιχτά τηρούν τους κανόνες ασφαλείας για την ασφάλεια των πελατών αλλά και των εργαζομένων.