Τα αδρανή ακίνητα του δημοσίου θα διατεθούν σε σε δικαιούχους 18 έως 39 ετών

Τα αδρανή ακίνητα του δημοσίου μπαίνουν και πάλι στην αγορά. Ποιοι είναι όμως οι κίνδυνοι που εγκυμονούν και πόσο χρονοβόρα μπορεί να είναι η συγκεκριμένη διαδικασία