Περιφέρεια | Αισθητή ακόμα και στη Λαϊκή Αγορά η ακρίβεια

Ακόμα και στις λαϊκές αγορές οι καταναλωτές βλέπουν καθημερινά την ακρίβεια αφού οι τιμές σε βασικά είδη παίρνουν την ανιούσα… Οι έμποροι από την πλευρά τους προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές σε σταθερά επίπεδα αφού η ζήτηση έχει μειωθεί αισθητά..