Ελλάδα | Δικαιούχοι και κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα. Στόχος της κυβέρνησης η στήριξη των ασθενέστερων

Οι αλλαγές που προορίζονται σχετικά με τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικονομικά αδύναμων και ασθενέστερων.