Ανακαλύπτοντας τα «μυστικά» της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες βαριάς συντήρησης στον αρμό Τ5 της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου. Η κάμερα του ΙΟΝΙΑΝ έφτασε στο πεδίο των εργασίων και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολα προσεγγίσιμα και παρουσιάζει τα «μυστικά» μιας γέφυρας που θεωρείται ακόμη και σήμερα ένα θαύμα της αρχιτεκτονικής