Αναστάτωση με τη συστέγαση Γυμνασίου – Λυκείου στην Κλειτορία

Αναστάτωση επικρατεί στην σχολική κοινότητα Κλειτορίας με την πρόταση της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας να συγχωνεύσει το Γυµνάσιο µε το Λύκειο και να εγκαινιάσει τη λειτουργία «Γυµνασίου µε Λυκειακές τάξεις». Οι μαθητές είναι ανάστατοι και προχώρησαν σε καταλήψεις.