Πύργος | Ανάπτυξη και προοπτικές για τα τοπικά προϊόντα

Επισκέψη στον νομό Ηλείας πραγματοποιήσε ο γενικός γραμματέας διεθνών οικονομικών σχέσεων και εξωστρέφειας προκειμένου να αξιολογηθούν οι προοπτικές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τοπικής παραγωγής ενώ παράλληλα συζητήθηκαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες.