Φτώχεια : Ανησυχητικά στοιχεία για Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Ανησυχητικά είναι τα στοιχέια της ΕΛΣΤΑΤ σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο ,καθώς περισσότεροι από 3 στους 10 πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Σε όλη τη χώρα το ποσοστό των φτώχειας των πολιτών ανέρχεται στο 26, 1 %.