Ανησυχία για ενδεχόμενες αυξήσεις στη Λαϊκή Αγορά

Ψήφο εμπιστοσύνης στις λαϊκές αγορές δίνουν οι καταναλωτές, οι οποίοι όμως αγοράζουν πλέον μόνο τα απαραίτητα. Η ανησυχία παραγωγών και καταναλωτών αφορά και στο γεγονός ότι λόγω της καταστροφής του θεσσαλικού κάμπου, οι ανατιμήσεις στα προϊόντα είναι προ των πυλών.