Αρκαδία | Δια ζώσης εκπαίδευση ζητούν φοιτητές Παν/μιου Πελ/σου – Απαιτούν άνοιγμα των Σχολών

Δια ζώσης εκπαίδευση ζητούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι Πληροφορικής -Τηλεπικοινωνιών και ο φοιτητικός σύλλογος του Οικονομικού, συμφωνούν πως η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται δια ζώσης και με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.