Ελλάδα | Επιστρέφουν στη δια ζώσης εκπαίδευση οι φοιτητές

Τα Πανεπιστήμια ανοίγουν τις πύλες τους για να υποδεχθούν ξανά τους φοιτητές δια ζώσης. Τα Πανεπιστήμια ήταν ένας από τους χώρους που αντιμετώπισαν τεράστια ζητήματα με τον κορωνοϊό. Ουσιαστικά, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα λειτουργήσει με δια ζώσης παρακολούθηση των μαθημάτων για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας και των μέτρων που πάρθηκαν για τη μη εξάπλωσή της.