Πύργος | Αντιδράσεις για την δημιουργία γεωργικής σχολής