«Απάτητη» και φέτος η παραλία του Ναυαγίου

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και φέτος το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο αναμένεται να λειτουργήσει με περιορισμούς όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία και η προσέγγιση-αγκυροβολία πλωτών μέσων, ούτε και η λήψη θαλάσσιου λουτρού από λουόμενους μέαα στον κόλπο. ΌΣΟΝ αφορά τη θέαση από ψηλά και εκεί ισχύουν παρόμοιοι περιορισμοί.