Πελοπόννησος | Αποκατάσταση σε Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων σε Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία

Αποκαθίστανται οι Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων, σε Αρκαδία, Λακωνία και Αργολίδα. Με αυτό τον τρόπο μπαίνει “φρένο” στην ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατούσε σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τα απορρίμματα