Μεσσηνία | Απολογισμός στην Περιφερειακή Ενότητα

Με σημαντικές αλλαγές των χωρικών και θεματικών αντιπεριφερειαρχών μπήκε το 2022 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ορισμένοι από αυτούς με αφορμή την αλλαγή σκυτάλης έκαναν τον απολογισμό της θητείας τους και όρισαν τους νέους στόχους για το διάστημα που ακολουθεί.