Αρκαδία | Ο ΕΦΕΠΑΕ σύμμαχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Σύμπραξη για την απορρόφηση Ενισχύσεων

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον ΕΦΕΠΑΕ, που αποτελεί μια μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Στόχος της σύμπραξης είναι η διαχείριση των προγραμμάτων του Περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος και η καλύτερη απορροφητικότητα των χρημάτων του ΕΣΠΑ