Άσκηση «Δια Πυρός 2023» της Π.Υ. στο Καλαμάκι Zακύνθου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η άσκηση ετοιμότητας της πυροσβεστικής υπηρεσίας Zακύνθου δια πυρός 2023 στο Bροντόνερο Kαλαμακίου. Μέσα από την άσκηση διαπιστώθηκε η ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων και εξετάστηκαν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε πυρκαγιά.