Ζάκυνθος | Μειώνονται τα Airbnb και αυξάνονται οι μακρυχρόνιες μισθώσεις

Η πανδημία του κορωνοϊού προκαλεί πληγή και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb, αφού έχουν ήδη χάσει μεγάλο μέρος της πελατείας τους, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να επιστρέφουν στην παραδοσιακή διάθεση ενοικίων για όλο τον χρόνο.