Αυξημένα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην χώρα

Ειδικό τμήμα για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας δημιούργησε η ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για γραφεία, στελεχωμένα από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι θα παρακολουθούν τις υποθέσεις οικογενειακής βίας, θα δίνουν οδηγίες και θα εισηγούνται μέτρα για την διαχείριση αυτών των υποθέσεων.