Εδώ Ζάκυνθος | Φορέας Διαχείρισης Ναυαγίου | Ολόκληρη εκπομπή

Δείτε στο «Εδώ Ζάκυνθος» | Φορέας διαχείρισης για το Ναυάγιο. Ένα θέμα της επικαιρότητας. Τι απαντούν οι φορείς. Ποιά είναι η θέση τους για το θέμα και ποιά στλαση θα κρατήσουν.
Πέμπτη 22 Απριλίου