Εδώ Ζάκυνθος | Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Πόλης Ζακύνθου, Κ. Πέττας | Ολόκληρη εκπομπή