Περί Ηλείας | Οι πολιτιστικές δράσεις στο Δήμο Πύργου | Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου | Ολόκληρη εκπομπή